Екипът на Делисис ООД е специализиран в областта на европейските проекти и правото. Насочени сме към бизнеса, физически и юридически лица, които търсят успешни решения за реализиране на идеи или имат необходимост от юридическо съдействие. Предоставяме консултации и услуги, свързани с разработване и управление на проекти, юридически услуги, проучвания и анализи. Практиката ни е да работим отдадени на Вашите каузи и успехи. Знаем, че своевременното и качественото изпълнение на услугите са гарант за изграждане на доверие, дълготрайно партньорство и удовлетворение от постигнатите цели. Предлагаме прецизно, коректно и бързо съдействие за постигане на високи резултати.

НОВИНИ