Начало » Условия за ползване на сайт

Условия за ползване на сайт

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между ДЕЛИСИС ООД, наричано по-долу „Доставчик“, собственик на уеб сайт https://delisis.bg/  и всеки един от Ползвателите му.
Доставчикът предоставя възможност на Ползвателя да се информира посредством съдържанието на уеб сайта и да отправи електронни запитвания, чрез интегрирана в него функционална форма за запитване. Използвайки уеб сайта Вие се съгласявате с Политиката за защита на лични данни.
Информацията на уеб сайта, включително текстове, снимки, аудио и видео материали, e интелектуална собственост на Доставчика или се използва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство. Тази информация е с информативен характер и не представлява, нито следва да се приема или тълкува като съвет или консултация с нас. Уеб сайтът и услугите предлагани посредством него могат да бъдат променяни или допълвани.
Стремим се да предоставяме надеждна, своевременна и коректна информация, достъпна на уеб сайта, но не носим отговорност за актуалността и точността й нито за приложимостта й към конкретна фактическа обстановка или казус. Не гарантираме, че уеб сайтът ще бъде непрекъснато активен или че в него е невъзможно да се появят грешки. В случай, че забележете допусната такава, моля уведомете ни своевременно, за да я коригираме, на имейл office@delisis.bg.
ДЕЛИСИС ООД не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на уеб сайта, нито отговаря за вреди претърпени от Ползвателите и/или от трети лица, във връзка с използването му, и/или на достъпните информационни материали, включително прилагането им към конкретна обстановка.
Ползвателят няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща, заема, продава, използва с търговска цел или неправомерно уеб сайта или съдържанието му, или да разпространява по какъвто и да е друг начин елемент/и от съдържанието на сайта без предварително писмено разрешение от ДЕЛИСИС ООД.