Абонаментно обслужване

Абонаментно месечно обслужване на
физически и юридически лица.

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА:

Спестявате време да търсите правилния начин за защита на интересите си;

Намалявате разходите си в сравнение със стандартната цена на единичната услуга;

Получавате подкрепа от експерти извън вътрешнофирмените отношения, което позволява откровен и професионален поглед;

Компаниите получават индивидуален подход, специално внимание и неотложно обслужване с предимство;

Спестявате разходи за консултации или назначаване на юрист;

Получавате своевременни консултации, както и различни успешни варианти за защита на права и интереси;

Избирате подходящия за Вас метод на действие;

Към всеки абонаментен план получавате безплатни услуги и документи, изготвени от експерти в областта.

Юридически лица

Базов пакет

Юридически лица
3 бр. / мес.
 • Преглед и допълнение на вътрешнофирмени актове, в това число: трудови досиета, устави, правилници, наредби и други
 • Персонализирано проучване на възможности за финансова подкрепа по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Извънсъдебно решаване на правен спор чрез медиация
 • Устни и/или писмени консултации по правни въпроси
 • Изготвяне на юридически документи - договори, споразумения, пълномощни, молби или други писмени актове
 • Изготвяне на документация за защита на лични данни - GDPR

Премиум

Юридически лица
5 бр. / мес.
 • Преглед и допълнение на вътрешнофирмени актове, в това число: трудови досиета, устави, правилници, наредби и други
 • Персонализирано проучване на възможности за финансова подкрепа по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Извънсъдебно решаване на правен спор чрез медиация
 • Устни и/или писмени консултации по правни въпроси
 • Изготвяне на юридически документи - договори, споразумения, пълномощни, молби или други писмени актове
 • Изготвяне на документация за защита на лични данни - GDPR

VIP

Юридически лица
9 бр. / мес.
 • Преглед и допълнение на вътрешнофирмени актове, в това число: трудови досиета, устави, правилници, наредби и други
 • Персонализирано проучване на възможности за финансова подкрепа по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Извънсъдебно решаване на правен спор чрез медиация
 • Устни и/или писмени консултации по правни въпроси
 • Изготвяне на юридически документи - договори, споразумения, пълномощни, молби или други писмени актове
 • Изготвяне на документация за защита на лични данни - GDPR

Безплатно към абонаментния план получавате:

Бюлетин с информация за актуални финансиращи програми и  изменения на законодателството

Пакет с бланки на документи​

Пакет "Старт”

Насочен към стартиращи предприемачи

Базов пакет

Пакет "Старт"
 • Изготвяне на документация и регистрация на фирма в ТР
 • Изготвяне на GDPR документация – Политика за защита на лични данни, Политика за използване на бисквитки и др.
 • Проучване на възможност за финансиране по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Устна или писмена консултация по юридически въпроси
 • Изготвяне или преглед и допълнение на три вътрешнофирмени акта: договори, споразумения, правилници и наредби, молби и други

Премиум

Пакет "Старт"
 • Изготвяне на документация и регистрация на фирма в ТР
 • Изготвяне на GDPR документация – Политика за защита на лични данни, Политика за използване на бисквитки и др.
 • Проучване на възможност за финансиране по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Устна или писмена консултация по юридически въпроси
 • Изготвяне или преглед и допълнение на три вътрешнофирмени акта: договори, споразумения, правилници и наредби, молби и други

VIP

Пакет "Старт"
 • Изготвяне на документация и регистрация на фирма в ТР
 • Изготвяне на GDPR документация – Политика за защита на лични данни, Политика за използване на бисквитки и др.
 • Проучване на възможност за финансиране по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Устна или писмена консултация по юридически въпроси
 • Изготвяне или преглед и допълнение на три вътрешнофирмени акта: договори, споразумения, правилници и наредби, молби и други

Безплатно към абонаментния план получавате:

Бюлетин с информация за актуални финансиращи програми и  изменения на законодателството

Пакет с бланки на документи​

Физически лица

Базов пакет

Физически лица
3 бр. / мес.
 • Консултации относно придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество
 • Персонализирано проучване на възможности за финансова подкрепа по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Извънсъдебно решаване на правен спор чрез медиация
 • Устни и/или писмени консултации по правни въпроси
 • Изготвяне юридическа документация - договори, пълномощни, споразумения, молби, жалби, заявления или други писмени актове
 • Съдействие при подаване и/или получаване на документация от държавни органи на местно и национално ниво

Премиум

Физически лица
5 бр. / мес.
 • Консултации относно придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество
 • Персонализирано проучване на възможности за финансова подкрепа по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Извънсъдебно решаване на правен спор чрез медиация
 • Устни и/или писмени консултации по правни въпроси
 • Изготвяне юридическа документация - договори, пълномощни, споразумения, молби, жалби, заявления или други писмени актове
 • Съдействие при подаване и/или получаване на документация от държавни органи на местно и национално ниво

VIP

Физически лица
9 бр. / мес.
 • Консултации относно придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество
 • Персонализирано проучване на възможности за финансова подкрепа по национални, европейски и местни финансиращи програми
 • Извънсъдебно решаване на правен спор чрез медиация
 • Устни и/или писмени консултации по правни въпроси
 • Изготвяне юридическа документация - договори, пълномощни, споразумения, молби, жалби, заявления или други писмени актове
 • Съдействие при подаване и/или получаване на документация от държавни органи на местно и национално ниво

Безплатно към абонаментния план получавате:

Бюлетин с информация за актуални финансиращи програми и  изменения на законодателството

Пакет с бланки на документи​

Свържете се с нас за повече информация или изготвяне на индивидуална ценова оферта на office@delisis.bg или чрез контактната ни форма.