Начало » Подкрепа за компании засегнати от пандемията

Подкрепа за компании засегнати от пандемията

В ход е третата фаза за безвъзмездна финансова подкрепа за компании засегнати от въведените временни противоепидемични мерки, със заповеди на министъра на здравеопазването за периода 22.03.2021 г. – 30.04.2021 г. Със средствата кандидатите могат да покрият текущите си нужди и да извършат разходи за оборотен капитал. Допустими за реализиране са дейности необходими за преодоляване на недостига или липсата на оборотен капитал, настъпили в резултат от COVID-19.

Кандидатите следва да са:

  1. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не по-късно от 01.10.2020 г.
  2. Преустановили или ограничили дейността си в резултат на Заповеди  № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/ 08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

Срокът за кандидатстване е до 22.06.2021 г.

Източник