Начало » Национална програма „Отново заедно“

Национална програма „Отново заедно“

Министерският съвет прие Национална програма „Отново заедно“, която ще осигури подкрепа на туристическия бизнес, чрез организирани туристически екскурзии на ученици и придружаващите ги педагози. Основната й цел е запазване на социалния и здравословния начин на живот на учениците и възстановяване на туристическия сектор от пандемията COVID 19. Програмата ще разполага с 15 млн. лв. от държавния бюджет. Със средствата в рамките на 6 дни ще бъдат изпратени на туристически екскурзии 30 000 участници – деца и придружаващи ги педагози. Учениците ще бъдат настанявани само в категоризирани туристически обекти.

Пакетът за шестдневното пътуване ще бъде с фиксирана стойност от 500 лв. на участник и ще включва транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална програма. Участие в програмата ще могат да заявят всички държавни и общински училища. Не се предвижда включване на частни училища.

Училищата ще трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори, да изберат подходящата и да представят мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.

Източник