Начало » Възможност за екологично отопление

Възможност за екологично отопление

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ цели да подобри качеството на въздуха в общините София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шестте общини. Схемата включва преминаване от отопление на дърва и въглища към отопление на пелети, газ или използване на централна топлофикация. 

Бюджетът на проекта е 16,7 млн. евро, като финансовият принос от Европейската комисия е 60 %.

Одобрените кандидати ще получат безвъзмездно:

-Доставката, пренасянето до мястото на монтажа и монтажа на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат;

-Демонтажа на съществуващото старо отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището натоварването на превозното средство, транспортирането и предаването му за рециклиране;

-Петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на отоплителното оборудване;

-Годишен технически профилактичен преглед и профилактика;

-Инструкции и обучение за експлоатация и поддръжка.

Срокът за кандидатстване е 07.06.2021 г. – 30.09.2021 г.

Източник