Начало » Преструктуриране и конверсия на лозя

Преструктуриране и конверсия на лозя

Очаква се да стартират два приема по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”.

  • Първият ще стартира на 29.07 и ще продължи до 4.08.2021 г. По време на приема ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ, предвиждащи авансово плащане до 15.10.2021 г. и приключване на дейностите през финансовата 2022 г. 
  • Вторият прием ще стартира на 30.07 и ще продължи до 12.08.2021 г. Тогава ще се приемат заявления за предоставяне на средства през финансовите 2022 и 2023 години.

По мярката ще се финансират изкореняване, засаждане, изграждане на подпорни конструкции, промяна на местонахождението на лозята и подобряване на техниките за управление.

Допустими кандидати са производители – физически или юридически лица; група или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители, с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ е до 90 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени.

Източник