Начало » Регистрация на фирма (ТД) – процедура, документи, срокове

Регистрация на фирма (ТД) – процедура, документи, срокове

Често хората смятат, че регистрацията на фирма е процедура, която отнема много време и финансови средства. От друга страна решението за стартиране на собствен бизнес се взема все повече. Тук възниква и нуждата от допълнителна информация относно вида на търговското дружество, което ще се регистрира, необходимата документация и същността на процедурата.

Ще разгледаме основните етапи от регистрацията на най-предпочитаните форми на търговски дружества- ЕООД и ООД. Регистрацията на този вид предприятие е най-разпространена, предвид предимствата  относно размер на начален капитал, минимален брой документи, улеснена процедура и др. Поради тези причини често търговците предпочит да регистрират ЕООД или ООД.

Как се регистрира фирма?

Първата стъпка преди да регистрирате фирмата си е да изберете правна форма на предприятието. Както споменахме най-често срещана у нас е регистрацията на ЕООД и ООД. След това е необходимо да проверите дали желаното име на Вашата фирма е свободно, заето или запазено, като се проверяват и близките по звучене имена. Това можете да направите на сайта на Търговския регистър. В случай, че е налице вече регистрирана фирма с това име или то е запазено е добре да помислите в насока промяна на името, абривиетура, добавяне на цифри или друго.

Следва да се изготвят всички необходими документи по регистрацията, които в зависимост от формата на дружеството са различни.

Необходими документи за регистрация:

ЕООД

ООД

Учредителен акт

Дружествен договор

Учредителен

Протокол от Общото събрание на съдружниците

Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител

Решение на общото събрание за назначаване на управител

Заявление по образец А4 – най-важният документ!
Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър 

Заявление по образец А4 – най-важният документ!
Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър 

Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.

Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.

Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.

Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.

Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.

Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.

Бележка за внесен капитал

Бележка за внесен капитал

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя.

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя.

Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

След като имате подготвени изброените документи следва да посетите нотариус, който да завери подписа на управителя относно съгласието му за приемане на управлението (спесимен).

Капитала на дружеството се внася, чрез откриване на набирателна сметка. Запазете бележката за внесения капитал, тъй като ще трябва да я представите в Търговския регистър.

Последният и най-важен етап е да подадете Заявление по образец А4  в ТР, което представлява същинската регистрация на фирмата Ви, ведно с останалите документи. Заявлението може да бъде подадено както от управителя, така и от адвокат с пълномощно.

Срокове и необходими суми

От основно значение е документацията – декларации, протоколи, устав и др., тъй като там следва да бъдат описани редица особености относно дейността на фирмата. В случай че сте запознат предварително с изискванията за закона, както и със задължителните реквизити на всеки акт, процесът по оформяне на документацията би Ви отнел по-малко от един ден. В противен случай целият процес може да продължи седмица или повече.

Необходими такси/суми- Държавната такса за регистрация на фирма е 110 лв., ако документите се подадат на място в Агенцията по вписванията и 55лв., ако се подадат по електронен път, в случай, че заявителят разполага с електронен подпис и е управител или адвокат. Нотариалната такса за заверка на спесимена е 6лв., а банковата такса за внасяне на капитала и откриване на набирателна сметка между 5лв. и 30лв.

Защо да изберете да Ви съдействаме при регистрация на фирмата Ви?

На първо място ще получите безплата консултация с юристи относно избора на правна форма на предприятието, формата на управление, правата и задълженията на управителя и др. Ще Ви съдействаме да запазите наименованието на фирмата си, както и ще подготвим и оформим съгласно законовите изисквания цялата необходима документация. Ще сме до Вас при откриване на набирателна сметка и при нотариалното удостоверяване на спесимена. След като е регистрирана фирмата Ви можем да ви подпомогнем да намерите подходящи партньори и да проучим възможности за безвъзмездна финансова подкрепа. Екипът ни от специалисти в тази област разполага с нужните знания и умения да направи този процес за Вас бърз, лесен, удобен и в пъти по-евтин. Разполагаме с познания и контакти в различни сфери което значително би Ви улеснило. Избирайки нас за партньор, избирате успеха!