Начало » Статистически данни относно страната и региона

Статистически данни относно страната и региона

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издружка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. Осъществява статистическа дейност, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания.НСИ публикува месечни, тримесечни  и годишни данни от извършените проучвания и получени данни. Институтът изготвя демографска, социална, бизнес и други видове статистика. На международно ниво НСИ си съдейства с редица европейски статистически системи, с цел предоставяне на по-обхватна информация. Участва в различни проекти и програми, към Европейската комисия, по които НСИ е бенефициент.

Периодично инситутът публикува прессъобщения относно разпростванение на резултатите от статистическите изследвания за съответния период. Календарът за разпростванение можете да следите тук .

На база последните извършени проучвания и получени данни НСИ систематизира информация относно БВП, ниво на заетост и безработица в страната, както и индекси по различни показатели.Към момента страната ни отбелязва 9.6% ръст на БВП и 72.7% коефициент на заетост. От друга страна обаче се регистрират 5.6% безработица и 0.8% месечна инфлация. Индексът на промишлено производство е 99.9%, а този на оборота в търговията на дребно- 101.5%. 101.05 е индексът на цени на производител и 101.5% на стоителна продукция. Данните са за населението в страната, което преброява 6 916 548 души.

Съгласно данните от последното тримесечие на НСИ предоставяме интересни икономически факти относно гр. Русе и региона.