Начало » Търговска мисия Великобритания

Търговска мисия Великобритания

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия, с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Обединено кралство Великобритания в периода 22-26.11.2021г.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитално здравеопазване, дигитална трансформация на индустриални процеси; електроника, мехатроника и машиностраене; автоматизация и роботика; иновативни индустриални технологии, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към поканата.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на местните бизнес среди. По този начин предприятията ще имат възможност да осъществят директен контакт с бъдещи или настоящи партньори, както и активно да участват в организираните срещи.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем на зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.
Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Списъкът с необходима документация за участие и допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на ИАНМСП.

Сроковете за кандидатстване са изключително кратки, затова предлагаме съдействие във всеки етап от процеса. Ще се радваме да бъдем част от развитието и разрастването на бизнеса Ви. За повече информация може да ни пишете на office@delisis.bg, както и в социалните мрежи:

Facebook

Instagram

LinkedIn