Начало » Финансиране за държавни и общински училища

Финансиране за държавни и общински училища

Анализ на последствията от обучението в електронна среда на Институтa за изследвания в образованието констатира, че:

📌 44% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които често отсъстват от онлайн часове;
📌 53% от учениците смятат, че присъственото обучение е много по-ефективно и пълноценно по отношение на тяхната подготовка;
📌 Всеки втори учител отчита влошаване на мотивацията и ангажираността на учениците си в електронна среда;
📌 40% от учителите отчитат влошаване на знанията на учениците в предметната област, в която преподават;
📌63% от учителите никога не са си сътрудничили в рамките на училището за разработване на съвместно дигитално учебно съдържание и ресурси.

Фондация „Заедно в час“ провежда програма „Учим заедно“, която е насочена към промяна на тези факти. Тя ще финансира проекти на държавни и общински училища за преодоляване на последствията от пандемията. Целта е да бъдат обхвати ученици между 1 и 12 клас и да се отговори на техните образователни нужди, ниска ангажираност в учебния процес, липса на ключови умения и др.

✅ Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв.

👉За повече информация: оffice@delisis.bg

 

Източник