Начало » Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Достъпна среда и лична мобилност

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност е отворена за кандидатстване от 26.04.-27.07.2022 г. Програмата се реализира в 2 компонента:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” за изграждане на достъпна среда чрез монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще отпуска до 100 000 лв. за всяко одобрено проектно предложение.
Допустими кандидати са:
✔ Физически лица собственици на индивидуални жилищни сгради (еднофамилни или многофамилни с до 3 самостоятелни обекта), които са с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидна количка, или в чиито семейства има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда;
✔ Юридически лица – сдружения, учредени и вписани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Компонент 2 „Лична мобилност” за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания и монтиране на помощно съоръжение за качване и сваляне на инвалидна количка. За пръв път ще финансира и закупуване на лек автомобил, приспособен за шофьори с трайни увреждания. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс.
Одобрените проекти по компонент „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв.

Право да кандидатстват имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.

Повече информация за условията и документите за кандидатстване ще откриете на следния линк.

За консултации и подготовка на вашите проекти, може да се свържете с нас.