Начало » Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Енергийна ефективност в многофамилни сгради

Кандидатстването за инвестиции в енергийна ефективност в многофамилни жилища се очаква да стартира през ноември 2022 г. Допустими за саниране и обновяване ще са устойчиво конструктивни сгради – блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство.

 Допустими за финансиране ще бъдат следните дейности:

– подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
– топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
– изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
– ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
– ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
– инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата;
– инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
– поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване и др.
– извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ; Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и на технически паспорт на сградата и др.

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.03.2023 г, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Сред критериите за одобрение ще са процент енергийно спестяване на първична енергия, очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, брой санирани самостоятелни обекти в сградата и др. Всички сгради, които ще бъдат подкрепени по програмата трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия.