Начало » Uncategorized » Page 3

Uncategorized

Статистически данни относно страната и региона

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издружка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. Осъществява статистическа дейност, като провежда периодични… Прочетете повече »Статистически данни относно страната и региона

Регистрация на фирма (ТД) – процедура, документи, срокове

Често хората смятат, че регистрацията на фирма е процедура, която отнема много време и финансови средства. От друга страна решението за стартиране на собствен бизнес… Прочетете повече »Регистрация на фирма (ТД) – процедура, документи, срокове

Възможност за екологично отопление

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ цели да подобри качеството на въздуха в общините София, Бургас, Русе, Стара… Прочетете повече »Възможност за екологично отопление

Национална програма „Отново заедно“

Министерският съвет прие Национална програма „Отново заедно“, която ще осигури подкрепа на туристическия бизнес, чрез организирани туристически екскурзии на ученици и придружаващите ги педагози. Основната… Прочетете повече »Национална програма „Отново заедно“

Подкрепа за компании засегнати от пандемията

В ход е третата фаза за безвъзмездна финансова подкрепа за компании засегнати от въведените временни противоепидемични мерки, със заповеди на министъра на здравеопазването за периода… Прочетете повече »Подкрепа за компании засегнати от пандемията

Финансиране‌ ‌за‌ ‌инвестиции‌ ‌в‌ ‌земеделски‌ ‌стопанства‌

Земеделските стопани имат възможност да реализират проекти, с които да подобрят дейността на стопанствата си. С подпомагането кандидатите могат да внедрят нови продукти, процеси, технологии,… Прочетете повече »Финансиране‌ ‌за‌ ‌инвестиции‌ ‌в‌ ‌земеделски‌ ‌стопанства‌

Финансиране в областта на културата

Физически и юридически лица, с дейност в сферата на културата имат възможност да получат финансиране за създаване, популяризиране и разпространение на културно съдържание в дигиталното… Прочетете повече »Финансиране в областта на културата